O nas              

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Częstochowy. Działa w formie samorządowego zakładu budżetowego i podlega Prezydentowi Miasta Częstochowy. Powstał na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy Nr 3/79 z dnia 30 stycznia 1979 r.
 
Przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez:

1) udostępnianie posiadanych obiektów stanowiących bazę sportową i rekreacyjną na rzecz:
a) klubów i związków sportowych,
b) organizacji kultury fizycznej,
c) innych organizacji i stowarzyszeń,
d) osób fizycznych,
e) innych osób prawnych.
2) organizowanie imprez z zakresu kultury fizycznej i turystyki.
 
Ośrodek prowadzi również, w ramach usług komunalnych, działalność gospodarczą celem uzyskania środków na pokrycie kosztów utrzymania swojej działalności i funkcjonowania zgodnie z celami statutowymi, w szczególności poprzez:
1) prowadzenie działalności usługowej,
2) organizowanie imprez: sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
3) prowadzenie działalności promujących kulturę fizyczną i turystykę,
4) prowadzenie wypożyczalni sprzętu: sportowego, rekreacyjnego i turystycznego,
5) prowadzenie innej działalności zleconej lub podejmowanej z własnej inicjatywy.

Aktualnie (stan na kwiecień 2017 r.) MOSiR administruje niżej wymienionymi komunalnymi obiektami użyteczności publicznej:

 1. Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, ul. Dekabrystów 43.
 2. Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c.
 3. Miejskie Korty Tenisowe, ul. 3 Maja 1.
 4. Miejski Stadion „SGP Arena Częstochowa”, ul. Olsztyńska 123/127 (obiekt wydzierżawiony stowarzyszeniu CKM "Włókniarz")
 5. Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64.
 6. Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, ul. Limanowskiego 83.
 7. Miejski Stadion Piłkarski, ul. Loretańska 20.
 8. Pływalnia Kryta, Aleja Niepodległości 20/22.
 9. Pływalnia Kryta "Sienkiewicz Częstochowa", Al. Najświętszej Maryi Panny 56.
 10. Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45.
 11. Pływalnia Letnia, ul. Jana III Sobieskiego 5 (obiekty zamknięty z uwagi na zły stan techniczny).
 12. Sztuczne Lodowisko, ul. Boya-Żeleńskiego 6/8.
 13. Camping Nr 76 „Oleńka”, ul. Oleńki 22/30.
 14. Miejska Ślizgawka (obiekt sezonowy i bez stałego adresu – ostatnio zlokalizowany na Starym Rynku).
 15. Park Wypoczynkowy „Lisiniec”, ul. Kordeckiego 99.
 16. Parkingi na terenie Częstochowy:

a) ul. Focha,
b) ul. Oleńki
c) ul. Waszyngtona,
d) ul. Żwirki i Wigury,
e) ul. Rolnicza,
f)  ul. Kubiny,
g) ul. Św. Jadwigi.

Ceny i opłaty za usługi świadczone na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie ustala w drodze zarządzenia Prezydent Miasta Częstochowy, na podstawie propozycji Dyrektora Ośrodka.
Siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie znajduje się w budynku Hali Sportowo-Widowiskowej „Polonia” przy ul. Dekabrystów 43.
 
Godziny pracy administracji:
- od poniedziałku do piątku: 7.00 – 15.00.
Godziny pracy kierowników obiektów:
- od poniedziałku do piątku: 7.30 – 15.00.
 
W sprawie skarg i wniosków Dyrektor MOSiR przyjmuje w siedzibie Ośrodka we wtorki w godz. 15.00 – 17.00.
 

 

 
Poradnik interesanta - jak korzystać z usług i obiektów MOSiR